Fel att bygga för handel i Norrboda

Det har väl inte undgått någon att kommunen planerar för en handelsplats i Norrboda? Miljöpartiet avråder bestämt! Kommunen har planmonopol, för att se till det allmännas bästa, inte minst långsiktigt. Att planera för en handelplats i Norrboda är i dagens läge inte försvarbart efter­som det inte gagnar en hållbar samhällsutveckling för medborgarna i Upplands-Bro.

Nya köp- och handelscentra gör mer skada än nytta. Det är otidsenligt att fortsätta att bidra till en ökning av kortsiktig överkonsumtion. Norrbodaplanen gynnar dessutom en utveckling som cementerar bilberoendet och utarmar centrum.

Moderaterna, med allierade, skulle göra klokt i att lyssna på Miljöpartiet. Eller de kan väl åtminstone lyssna på den framtidsspanare de själva anlitade till vägledning i våras.

Vid sidan av miljöskäl är en handelsplats i Norrboda av rent ekonomiska skäl, sannolikt en miss. Näthandeln ökar stort nu! De som inte idkar näthandel har andra alternativ till handel. Vår erfarenhet är att till exempel pensionärer och andra gärna åker pendeln i bara tio minuter för att nyttja Jakobsbergs centrum. Bilburna har många stora affärscentra att välja på inom en radie av 10–15 minuter. Alla tecken pekar alltså på att en konventionell handelsplats i Norrboda nu, blir fel.

Vi i Miljöpartiet anser att det är planering för Kungsängen som bör prioriteras. Ärenden bör i möjligaste mån kunna uträttas på samma plats. Centrum får nu ett kulturhus som kan kompletteras med till exempel god dagligvaruhandel och olika affärer. Vi i Miljöpartiet har föreslagit att man tar ett samlat grepp om Kungsängen så att man, vid sidan av bostadsbyggandet, löser problemen kring logistik och tillgänglighet. Man bör i samma tag göra en utvecklingsplan för hela Kungsängens strandområde – samt en plan för spännande lekmiljöer.

Anna Norberg, gruppledare för Miljöpartiet i Upplands-Bro