Fel att tvinga bilar att stanna

SVAR till ”Preja inte bussen” den 31 mars.

Visst har bussar företräde vid start från busshållplats på vägar med max 50 kilometer i timmen som hastighetsbegränsning – men det står också att ”Bussföraren skall vara särskilt försiktig så att inte fara eller onödig olägenhet uppstår”. Det är alltså ingen ”gräddfil”.

Tanken med regeln är sannolikt att bussen inte ska bli fast vid hållplatsen. Jag rekommenderar att du läser Trafikförordning (1998:1276), kapitel 3, paragraf 45.

Om bussen redan står stilla och det kommer en enda bil finns det ingen vits att tvinga bilen att stanna eller sakta in – det påverkar bara miljön negativt. Störst-går-först-regeln utnyttjas tyvärr alltför ofta ändå.

Fd busschaufför