Fel bild av utmärkelsen

Nu finns en text på Solna kommuns hemsida om den utmärkelse Världsnaturfonden (WWF) den 30 augusti gav Råstasjön. Solnas hemsida nämner inte med ett ord grunden till att WWF gav utmärkelsen. Nämligen att man anser Råstasjön vara Stockholms läns mest skyddsvärda plats 2013.

Felaktig är också beskrivningen av Råstasjöområdet som ett ”oreglerat” område. I själva verket har området sedan länge skydd av en mängd lagregler. Fåglar som brunand och silltrut, djur (fladdermöss med flera) och växter (bland annat vit blåsippa) är fridlysta och deras växt- eller boplatser får ej röras. Fiskeförbud och tältningsförbud råder. En mängd andra regelverk gäller. En istida klipphäll vid sjön är av riksintresse och därför skyddad i lag.

WWF skriver också i sin motivering att man uppmanar länsstyrelsen och Solna kommun själv att skydda området. Men i texten på Solna kommuns hemsida kopplas WWF-utmärkelsen i stället till de fortsatta byggplanerna. Något mer absurt är svårt att föreställa sig. Det är ju det redan genomförda och framförallt det planerade byggandet i området som utgör själva hotet mot naturen vid Råstasjön.

Henrik Persson, Solnabo