Fel i propagandan om förbifarten

Svar på ”Förbifartentänket är galet omodernt” den 17 mars.

Vänsterns skrämselpropaganda om 60 miljarder för att bygga Förbifarten är oseriös. Vänsterns (S, MP, V) förseningskostnad kan tillkomma.

Det är den kalkyl för kostnaden beräknad till 25–30 miljarder som nu gäller för bygget av förbifart. I dag är det långa köer med mycket avgaser från alla bilar på Akallavägen i ytläge, 75 meter från bostäderna. När förbifarten är byggd försvinner dessa bilar ned i en tunnel 200 meter från bostadshuset och uppfarten från förbifarten hamnar efter bostadshusen i Akalla mot Häggvik.

Moderaterna investerar minst dubbelt så mycket pengar på kollektivtrafiken, än vad Förbifarten kostar. Citybanan för pendeltågen(20 miljarder) och med beslutad kraftigt utbyggd tunnelbana (25 miljarder) för kollektivtrafiken. Moderaterna satsar på BÅDE spår (=kollektivtrafik) och vägar.

Kollektivtrafiken i Förbifarten möjliggör snabba bussförbindelser mellan norr och söder och ett antal nya direktbusslinjer som förbinder bostäder och arbetsplatser.

Månadsavgiften för SL-kortet för Stockholm län, som har Sveriges mest omfattande kollektivtrafik, är bland det billigaste i Sverige. I dag kostar det 790 kronor per månad före eventuell höjning. Det kan jämföras med 1 400 kronor per månad i Malmöregionen och 1 100 kronor per månad i Göteborgsregionen. Dessa båda städer har styrts av vänstern med V, S och MP de senaste 20 åren.

Att av miljöskäl, som Vänsterpartiet förordar, tvinga in alla tyngre fordon och transporter med långa köer genom Stockholm på Västerbron och Essingeleden är obegripligt.

Bo Sundin (M), kommunfullmäktige