Min lokala hjälte

Felaktiga argument för enhetstaxa

Svar på insändaren ”Inför enhetstaxa för smidigare biljettköp” den 29 oktober:

Stina Bergman Ericsson (S) propagerar för enhetstaxa, men framför felaktiga argument. Arbetspendlingen påverkas rimligen inte alls av enhetstaxa eftersom de som åker kollektivt till jobbet redan har periodkort.

På vilket sätt blir det mer jämlikt då de som åker några få stationer på tunnelbanan subventionerar de som åker från Södertälje eller Märsta till centralstationen?

Att intäkterna har minskat kan säkert skyllas på att många väljer att cykla. Jag har flera kollegor som i år börjat cykla från maj till och med oktober.

När (S) hävdar att intäkterna skulle öka med enhetstaxa skulle jag vilka se deras kalkyl. Merparten av intäkterna kommer från periodkort. Jag antar att en stor del av de kvarvarande resorna sker med tunnelbana eller buss, alltså till ”enhetspris”. Alla övriga resor skulle alltså få ett lägre pris, och jag skulle vilja att Bergman Ericssson förklarar hur många nya resor som måste göras för att kompensera, inte bara för intäktsbortfallet på grund av det lägre biljettpriset, utan också för de i övrigt lägre intäkterna.

Anders K