Feltänkt att bygga i Rinkebyskogen

Rinkebyskogen i Danderyd är föremål för ett nyvaknat intresse både i riksmedia och lokalpolitiken. Reservatsbildningen utmålas på riksnivå som en medveten strategi från kommunen för att slippa bygga bostäder, och lokalpolitiker är inte sena att haka på mot dem som drivit frågan om att skydda skogen.

Varför det är så viktigt att skydda Rinkebyskogen är det dock tyst om.

Storstockholms gröna kilar är den stjärnformiga struktur av naturområden som sträcker sig från förorternas ytterområden ända in till Stockholms centrala delar. Rinkebyskogen är en del av en sådan kil. Ju mer storstaden växer desto viktigare blir denna tätortsnära natur för människornas livskvalitet. De gröna kilarna har många funktioner. De utgör spridningskorridorer för växter och djur, vilket är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden. De levererar så kallade ekosystemtjänster genom att rena luft och vatten, minska buller, öka pollinationen samt erbjuda rekreation och naturupplevelser.

En uppgift som kan vara av intresse i debatten om att bygga nya bostäder i Danderyd är att Danderyds kommun är en av de mest tätbefolkade bland Storstockholms 26 kommuner. Enligt senaste statistik ligger vi på sjunde plats i befolkningstäthet med 1 223 invånare per kvadrat­kilometer, varav hälften bor i lägenhet.

Många andra kommuner har mycket mer mark att bygga på. I vår grannkommun, Vallentuna, bor det till exempel 89 personer per kvadratkilometer.

Danderyds kommun har ett stort ansvar att väl vårda och värna Rinkebyskogen som naturreservat.

Naturskyddsföreningen i Danderyd