Fina visioner räcker inte

Svar på insändaren ”Så vill vi forma Solnas skolor för fram­tiden” den 13 augusti:

Jag gillar insändaren av Anna C Nilsson (C) där hon beskriver sin vision för Solnas skolor. Men hon saknar tyvärr insikt om läget i Solnas skolor. Samtliga skolor brottas nämligen med att få budget i balans. Detta tar sig uttryck som att vikarier inte kommer när lärare är sjuka, att lokalerna blir mindre och sämre, att personal ”köps ut” för att klara budget och så vidare.

Trots detta negativa är min bild att Solna har bra kommunala skolor. Vi har fantastiska lärare som gör sitt yttersta varje dag för att våra barn ska få en bra utbildning.

Jag blev invald i kommunfullmäktige 1998. Då tillträdde den borgerliga majoriteten och sedan dess har skolan fått vidkännas besparingar. Lägg därtill att Anna, tillsammans med sina andra borgerliga kamrater, anser att det är viktigt att privata företag får tjäna pengar på våra barns skolgång.

Vi i Vänsterpartiet vill att skolan ska drivas i offentlig regi utan privata vinstintressen och att den ska få de resurser som behövs för att bättre svara upp mot såväl elevernas som lärarnas behov.

Jag gillar din vision Anna, men du och resten av Alliansen måste visa hur detta ska uppnås. Då duger det inte med tjusiga penseldrag på bilden utan med hårt arbete i vardagen.

Thomas Magnusson, ­gruppledare för Vänsterpartiet i Solna och ledamot i barn- och utbildningsnämnden