ANNONS

Finns en långsiktig plan för våra barn?

ANNONS

Hur planerar styrande politiker för en långsiktig lösning för kommunens elever och skolpersonal? Hur planerar ni så att de ska få arbetsro och trygghet i stället för ovisshet och omorganisationer?

Styrs inte byggplaner bland annat av befolkningsprognoser? Det kan ju inte komma som en överraskning att barnfamiljer först behöver förskoleplats och sedan skolplacering. Våra barn är dock inte bara brickor i ett spel som kan fördelas hur som helst över kvadratmetrar i en byggnad eller i en klass med X antal vuxna/elever.

Om det nu är så att man inte vågar bygga nya skolor varför bygger man inte till befintliga alternativt ställer dit baracker? Hur många elever tycker ni det är rimligt att ha per klass? Hur många lärarbyten ska en elev behöva ha under sina första skolår?

Om man lockar hit barnfamiljer måste man också kunna locka hit duktiga pedagoger, som vill stanna kvar. Sviker vi barnen nu, kan det bli dyrt, på lång sikt. Men som kommunpolitiker behöver man kanske bara tänka en mandatperiod i taget?

Uppeldad eldsjäl

som börjar tappa glöd