Finsk hemspråksundervisning saknas

Fantastiskt att höra hur Järfälla kommun slår sig för bröstet om att bli ett finskt förvaltningsområde. Vackra ord och stora rubriker.

Bakom dessa ord finns inte ett uns av självkritik. I över ett år har hemspråksundervisningen för föreskolebarn saknats. Detta är den grundläggande åldern för språkinlärning! Vad håller ni på med egentligen på kommunen? Vad tänker ni med? Finland är vårt eget brodersland med så mycket gemenskap och historia. Affärsmöjligheter och samarbeten.

Det görs inga som helst försök. Veckor går, månader går. Ingen information till föräldrar varför, vad händer – ingenting. Vad gör rektorn egentligen på dagarna inom denna hemspråksundervisning – vad är dennes roll om att inte se till att undervisningen fungerar? Kan någon på kommunen svara på detta och ta ansvar? Suomi