Flemingsbergsskogen bör skyddas i sin helhet

”Maskinerna väntar på att tugga sig fram genom skogen”, varnar insändarskribenten och manar till protest.
”Maskinerna väntar på att tugga sig fram genom skogen”, varnar insändarskribenten och manar till protest.

Flemingsbergsskogens naturreservat är stort och sammanhängande, nästan 1000 hektar, ett av länets största väglösa områden. Huddinge kommun beskriver skogen som ”så stor att du kan gå vilse i den”. Den hyser 100 rödlistade arter. Man kan hitta hjortron här, svamp, bär, skogsorkidéer, gamla brandfält, fornborgar. Skogen lämnas nu för fri utveckling. Framför allt utgör den ett intakt naturskogslandskap med en fascinerande mångfald av liv.

Kommunen skriver på sin hemsida om områdets unika karaktär och sårbarhet. Här vill jag citera: ”Flera djurarter förekommer i området som har höga krav på orördhet och att områdena är tämligen stora. Ett exempel är tjäder som har en fast stam med spelplats i området. Dock är området storleksmässigt nära den nedre kritiska gränsen för att kunna hålla en tjäderstam, vilket innebär att området inte ytterligare kan minskas i storlek.”

Men om man tittar noga på reservatskartan ser man att ett långsmalt stycke skog har lämnats oskyddat. Rakt genom reservatets norra del. Denna sträng skogsmark går som en än så länge osynlig rågång rakt genom skogen. Här planerar Trafikverket ”Haningeleden 1”, en 14 meter bred motorväg, planerad för biltrafik i 90 kilometer i timmen. Arbetsplanen är färdig och maskinerna väntar på att tugga sig fram genom skogen någon gång nästa år.

Den skog som är ”så stor att du kan gå vilse i den” kommer snart att genomkorsas av en motorled. Tjäderns livsutrymme kommer att minskas under en nedre kritisk gräns. Och ytterligare en tyst, vacker, väglös naturskog kommer att fragmenteras, förfulas och omvandlas till ett bullerstört motorvägslandskap.

Ironin blir nästan absurd. Trafikverket planerar en motorväg rakt genom ett existerande naturreservat. Kommunen har reserverat mark för vägen. Vem tar ansvar för att tjädern döms till utrotning? För att ett tyst och vackert skogslandskap förstörs? För att människors minnen asfalteras över?

Planerad byggstart är 2013. Det är ännu inte för sent att rädda skogens liv. Tiden att protestera är nu.