ANNONS

Fler är nöjda med kulturutbudet

ANNONS

Strax före jul 2011 presenterades resultatet av Medborgarundersökningen för 2011. Det är en positiv läsning att ta del av.

80 procent av de svarande sa att de är nöjda med tillgången på kulturutbud i Nacka. Det är en ökning med 7 procent sedan 2010.

82 procent är nöjda med kvaliteten på utbudet. 64 procent är nöjda med möjligheten att påverka kulturutbudet i Nacka.

Det är en ökning med 3 procent sedan 2010. Vidare hamnar Nacka näst högst bland kommunerna i Stockholms län när det gäller nöjda medborgare när det gäller biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamheter samt teater och konserter.

Vårt NMI (Nöjd Medborgare Index) hamnar på 63. Bara Sollentuna får högre index med 66.

Man ska inte dra alltför långtgående slutsatser av denna undersökning, men långsiktigt kan man utläsa att många Nackabor är nöjda med kulturutbudet i Nacka. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter att göra förbättringar och öka utbudet så att det passar så många som möjligt.

Nacka kommun riktar sitt stöd särskilt till barn- och ungdomsverksamheter och kulturnämndens budget är större per invånare än i många andra kommuner.