Fler askkoppar behövs

Vi är många som har pratat om att det är så mycket fimpar i centrum och dess omgivning. Det skulle vara bra om det sattes upp någon form av askkoppar utanför dessa tobaksaffärer. Papperskorgar finns det gott om i centrum men när man går från centrum är det glest med papperskorgar och askkoppar.

Flera som observerat