Fler borde kräva en bra kollektivtrafik

Vid årsskiftet tog Arriva över busstrafiken och Roslagsbanan. I media har vi kunnat ta del av det strul som resenärerna i Österåker tvingats erfara – bussar som inte stannat på hållplatser, turlistor som inte alls hålls, och så vidare.

Vi socialdemokrater menar att risken för att det skulle bli så här, fanns redan då det blev känt hur landstingsrådet Christer G Wennerholm (M) skött upphandlingen av kollektivtrafiken. Wennerholm antog det i särklass billigaste anbudet. I dag går det inte att frigöra sig från tanken att en annan entreprenör hade kunnat prestera bättre.

Samtidigt införde landstingsledningen nya regler för ersättning till entreprenören så att den grundar sig på antalet resenärer. Till en början får inte tidtabellen och utbuden ändras, men möjligheten ges efter ett tag. Då är det inte så svårt att inse att risken är att turer som inte sker i rusningstrafik kan anses olönsamma och ändras eller läggas ned, då företagets resultat ska maximeras.

Vi socialdemokrater skrev redan i december 2011 ett brev till kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher Sjöman (M) och påtalade vår oro och hoppades att vi tillsammans skulle kunna hålla ögonen öppna så att det inte blev försämringar i kollektivtrafiken. Vi fick aldrig något svar. Då ställde vi den 8 mars förra året frågan offentligt i Österåkers kommunfullmäktige och vädjade att kommunstyrelsens ordförande skulle engagera sig och ta kontakt med sin partikollega Wennerholm.

Den 21 augusti förra året skrev vi själva ett brev till ­Wennerholm. Något svar har vi inte fått. Nu, ett år att vi diskuterat frågan i kommun­fullmäktige agerar Michaela Fletcher Sjöman. Bättre sent än aldrig. Nu hoppas vi socialdemokrater att också Moderaterna i Öster­åker gör som vi gjorde och skriver till Christer G Wennerholm (M) för att få honom att inse att kollektivtrafiken här i Österåker måste fungera och att det är hans ansvar! Vi socialdemokrater är gärna med, ju fler som driver rätten till fungerande kollektivtrafik desto bättre.

Ann-Christine Furustrand (S) oppositionsråd i Österåkers kommun

Många har klagat på inställda och försenade bussar sedan årsskiftet.