Fler får bostad med enklare hyresregler

Från och med den 1 februari gäller en ny lagstiftning om förenklad andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Nu kan uthyrare få kompensation för månadsavgiften och räntekostnaden. Stockholms Handelskammare har varit pådrivande för förändringen och våra mätningar pekar på att regelförenklingen på lång sikt kan skapa drygt 20 000 bostadstillfällen i Stockholm.

Reformen gör det mer attraktivt att hyra ut rum för de som bor stort och även de lägenheter som står tomma. Fler bostäder lindrar bostadsbristen och gör det enklare för företag att rekrytera folk.

Lagändringen är ett steg i rätt riktning. Det viktiga nu är att alla politiska partier samlas för att förenkla byggregler och reformera hyressättningen. Det är enda sättet för att kraftigt öka bostadsbyggandet.

Andreas Åström

Stockholms Handelskammare