Fler förskollärare behövs i förskolan

Sedan drygt ett år finns det en läroplan för förskolan. Och vi har gått från daghem där man ska ge en god omsorg, till ett lärotänk med förskolor där barnen ska lära för livet. God omsorg är en självklarhet men räcker inte, nu vill vi mer med förskolan!

Det innebär att det blir ännu viktigare med utbildade förskollärare i förskolan och fokus på det pedagogiska uppdraget. Folkpartiet vill därför att Kungsholmen ska vara en attraktiv stadsdel dit nyutexaminerade förskol­lärare och erfarna förskollärare söker sig såväl som att den personal som redan finns stannar och trivs.

Tyvärr är vi inte där i dag, utan vi har lägst andel förskollärare av alla stadsdelarna i Stockholm med endast 33 procent utbildade förskollärare. Att förändra detta och nå målet 50 procent är ett långsiktigt arbete som tar flera år och som kräver ett systematiskt tänkande med tydliga mål och ett gott ledarskap.

Att vi i en kraftigt växande stadsdel håller barnomsorgsgarantin är bra men räcker inte. Nu måste vi också se till att kvaliteten är i världsklass på alla kommunala förskolor – det har Kungsholmens föräldrar rätt att kräva.

Folkpartiet på Kungsholmen har höga ambitioner för förskolan och kommer också att driva frågan i nämnden för att säkerställa att det också finns en plan som genomförs.

Charlotta Schenholm (FP), gruppledare, Kungsholmens stadsdelsnämnd