Fler hyresrätter ska säkra jobb och tillväxt

Det råder bostadsbrist i Sollen­tuna och det gäller i synnerhet hyresrätter. Vi Socialdemokrater har lagt en mängd förslag för hur man ska kunna öka byggtakten, förslag som har röstats ner av Moderaterna.

Stockholmare är också positiva till fler hyresrätter. Nyligen presenterades en opinionsmätning som visade att 63 procent av stockholmarna anser att det främst ska byggas hyreslägenheter i Storstockholm. Trots det så byggs få hyresrätter både i Sollentuna och i resten av Stortockholm. Det Sollentunaägda bolaget Sollentunahem beräknar färdigställa endast 160 lägenheter på tre år till och med 2015. Därefter har Sollentunahem inga klara planer.

Med största sannolikhet kommer inga nya hyresrätter att påbörjas varken i år eller nästa år. Ansvaret för detta vilar tungt på ansvariga moderata politiker som har en obegripligt låg ambitionsnivå för Sollentunahems nybyggnation.

Vi har en plan för fler bostäder och även hyresrätter i Sollentuna för att minska bostadsbristen, men också för att säkra jobb och tillväxt. Några punkter i den planen är:

Ge ägardirektiv till Sollentuna­hem om att öka byggtakten. Prioritera unga och studenter – ge Sollentunahem ett särskilt ansvar för att bygga fler små hyresrätter med rimliga hyror.

Korta planprocesserna och höj takten i byggandet – i dag kan det gå tio år mellan ord och handling.

Inventera och kategorisera antagna detaljplaner – gör särskilda insatser för att få i gång byggande där det går att göra det snabbt. I dag finns detaljplaner för runt 2 000 bostäder antagna i Sollentuna.

Ge en markanvisning till Sollen­tunahem att bygga hyresrätter i Väsjöområdet.

Joakim Jonsson (S)

gruppledare plan- och ­exploateringsutskottet

Anna Vikström (S)

ledamot i kommunstyrelsen