Fler vill ha bort skjutbanan

Svar på insändarna ”Bort med skjutbanan” den 21 maj och ”Bevara naturen” den 4 maj:

Det finns en opposition mot Lövsta skjutbana. Det har också skett en del under de senaste tio åren. Långhållsbanan har flyttat, kommunens föreläggande om skjuttider och bullernivåer har införts, bullerskydd har uppförts med mera. Trots att kommunen 1983 lovade att avveckla banan finns den emellertid fortfarande kvar. Det behövs starkare opinion för att övertyga kommunen.

En boende