Flygbullret har ökat i Hammarbyhöjden

Är det fler än jag som reagerar på bullret från flygtrafiken? För visst har det inte alltid varit så här, eller? När jag flyttade till Hammarbyhöjden 2011 reagerade jag inte på ljuden från flygplanen. Vad är det som har hänt? Tätare flygtrafik? Tyngre plan? Flyger planen lägre?

Och var ska jag vända mig för att få bullernivåerna uppmätta? Som det nu är känns nivåerna skadliga. Och vad säger ni i Traneberg och andra utsatta områden? Det måste ju inte vara så här. Vi behöver inte ha en motorled i luften över tätbefolkade områden. Det finns alternativ. Men vi måste reagera och väcka opinion.

Anna