Flygplatsen är ett riksintresse

Nedläggningen av Bromma flygplats är inte bara en Stockholmsfråga. De rödgrönas politik här påverkar hela landet negativt.

Nyligen kom Stockholms handelskammare med en rapport som uppger att omkring 24 000 jobb hotas om nedläggningen blir verklighet. Många företag är beroende av att kunna ta sig till huvudstaden på rätt tider. Tillväxten skulle försämras på en rad orter om en nedläggning av flygplatsen blir en realitet.

Tankarna om att flytta de flyg som nu lyfter och landar på Bromma till Arlanda är i praktiken ogenomförbar. Arlanda har redan fullt under de mest kritiska tiderna och kan inte ta emot fler plan då. Här har Bromma flygplats en mycket viktig roll.

Margareta Cederfelt (M), riksdagsledamot, Stockholms stad