ANNONS

Flygplatsen kan växa med bostäder i stället

ANNONS

Svar på ”Flygplatsen är ett hinder för Stockholms tillväxt” den 11 mars:

Det är konstigt att allianspartierna tycks ha hakat upp sig och inte verkar kunna se klart när det gäller Bromma flygplats. Det är också så mycket som inte stämmer i deras argumentering.

Det är inte sant att Arlanda skulle behöva byggas ut för att ta emot Brommas trafik. Arlanda används till cirka 40 procent av sin kapacitet i dag. Varför fyrdubbla passagerarantalet till Bromma som inte har bra kollektivtrafik när jätteinvesteringen Arlanda­banan är underutnyttjad?

I praktiken flyttar man snart tungt linjeflyg till Bromma från Arlanda.

Marken på Bromma flygplats har ett marknadsvärde om minst 50 miljarder kronor men upplåts för en spottstyver (är det 1 eller 2 kronor per år)? Hur rimmar det med goda finanser?

Saneringen av området behöver inte bli speciellt omfattande, senaste utförda miljötekniska markundersökningar tyder på detta.

Det är överdrivna brösttoner som används av trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) om att en nedläggning av flygplatsen vore förödande för Stockholms konkurrenskraft, för näringslivet och jobbtillväxten – det är rent ut sagt nonsens! (Det påminner också starkt om undergångsargumenten från Alliansen när trängselskatten för bilar skulle införas.)

En miljötekniskt utvecklad ny stadsdel med bra kollektivtrafik och upp till 50 000 nya bostäder, skulle skapa mycket mer behållning för alla parter, ge fler arbetsplatser, mer innovationer och kreativa miljöer, vilket är det som behövs för ett framtida modernt Stockholm.

Bromma flygplats är en riskfyllt belägen, hälsoskadlig och miljöstörande flygplats som bör avvecklas så fort det bara går. Släpp fram bostadsbyggande på Bromma!

ANNONS

Cecilia Obermüller (MP)

Vice ordförande i Bromma stadsdelsnämnd

En helt ny stadsdel skulle vara bättre än flyget, menar insändarskribenten. arkivbild

Arlanda används till cirka 40 procent av sin kapacitet i dag.

ANNONS