ANNONS

Flyktingfamiljer erbjuds tomma äldrelägenheter

ANNONS

Svar på insändararen ”Varför får barnfamiljer gå före?” den 11 februari.

Från och med att du fyller 70 år kan du ställa dig i kö till någon av kommunens 305 seniorlägenheter. Du kan flytta in tidigast när du är 75 år. Behöver du en plats på särskilt boende (kommunen har 294 platser) så görs en så kallad biståndsbedömning av en handläggare på socialkontoret, sen kan du framföra önskemål om vilket äldreboende du vill komma till.

Kommunen har avtal med Migrationsverket om att ta emot flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Det är människor som flytt från sitt hemland, lämnat allt på grund av krig eller förföljelse.Det är vår skyldighet att erbjuda boende.

Vi erbjuder så kallat korttidskontrakt (två år med möjlighet till ett års förlängning).

Ibland kommer en familj med flera barn och om det då finns en större lägenhet som står tom, så erbjuds familjen att flytta dit. Jag hoppas du har förståelse för kommunens handläggning.

Anna-Lena Corell (M) socialutskottets ordförande

ANNONS