”Flytta komvux-kurser görs inte av sparskäl”

Den som vill läsa teoretiska kurser på komvux får ta sig utanför Haninge framöver.
Cecilia Berglund anser att det är resultatet som avgör, inte vem som gör vad.
"Även om en liten del av Komvux Haninges utbud nu flyttas till annan plats, så kommer vi även framöver att ha ett starkt Komvux i egen regi. Besluten gör att vi kan erbjuda fler Haningebor att läsa efterfrågade yrkeskurser", skriver Cecilia Berglund, rektor på Centrum Vux i Haninge.

Svar på ”Tragiskt att vårt komvux läggs ner”:

Tack för insändaren om Komvux.

Det är helt riktigt att utbildningsplatser ställs om inför hösten.

Vi ser kontinuerligt över våra lokaler och vår organisation eftersom villkoren ständigt förändras.

Vi kommer att kunna erbjuda fler elever möjligheter att gå på Komvux.

Det gäller en liten del av vårt utbud som kommer att erbjudas på annat håll än på Riksäpplet och vi kommer även framöver att ha ett starkt Komvux i egen regi.

Vi ser kontinuerligt över våra lokaler och vår organisation eftersom villkoren ständigt förändras.

Vi måste helt enkelt följa med i tiden.

Att organisera utbildningen på andra platser än till exempel Riksäpplet görs inte av besparingsskäl utan för att frigöra medel att möta en högre efterfrågan.

Vidtagna åtgärder medför att de som vill läsa de teoretiska kurserna fortfarande kan göra det, men att vi även kan erbjuda fler Haningebor att läsa efterfrågade yrkeskurser.

Haninge är en del av Södertörn och vi behöver väga in att våra elever finns och rör sig på fler platser än centrala Handen.

I slutändan är det resultatet som avgör, inte lokaler eller prestige om vem som gör vad

Vi hoppas förstås att denna förändring leder till fler utbildningar och en god kvalitet, vilket vi naturligtvis ska utvärdera.

I slutändan är det resultatet som avgör, inte lokaler eller prestige om vem som gör vad.

Vi tror mycket på och är stolta över Centrum Vux i Haninge och ser kraften i elevernas lust att lära för framtiden. Där är vi och insändaren helt överens.

Cecilia Berglund, rektor