Flytta Osthuset 300 meter bort

Kvarteret Fyrkantsfilen, vid parken, är en pärla i Gubbängen. Under alla dessa år, sedan 1940-talet, har det vårdats med stor omsorg av föreningen Stockholmshus 11. Inga besvär har varit för stora för att hålla husen i sina vackra ursprungliga skick.

Detta har också belönats av Stockholms Stadsmuseum, som har klassificerat kvarteret som särskilt värdefullt kulturhistoriskt och av skönhetsrådet som vill bevara denna ursprungliga miljö.

Nu hotas dessa vackra omgivningar, med den grönskande parken, av politiker. Stadsbyggnadsnämndens nya ordförande Roger Mogert (S) väljer tydligen att inte bry sig om plan- och bygglagens stadganden om att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som tar hänsyn till kulturvärden på plats.

Genom att uttala sitt stöd för Osthuset, som hans borgerliga företrädare i tiderna godkände, visar han bristande respekt för oss i ytterstaden. Att klämma in detta fula och höga hus, bara 15 meter från kulturmärkt bebyggelse, och såga ner alla gamla träd i den grönskande parken, kallar han ”att se till staden i sin helhet”.

Vi anser, att man betydligt bättre ser till staden i sin helhet genom att flytta Osthuset 300 meter bort, bredvid tennishallen. Sedan maktövertagandet av de rödgrönrosa har de värsta exemplen på det tidigare borgerliga styrets beslut börjat undanröjas, särskilt inom vården av våra äldre. Nu finns ett tillfälle att korrigera ännu ett mycket olämpligt förslag av den tidigare borgerliga majoriteten, genom att stoppa planen om att uppföra det kraftigt avvikande Osthuset rakt framför ett kvarter som av Stadsmuseet klassificerats som särskilt värdefullt kulturhistoriskt.

Vi uppmanar därför Roger Mogert att fortsätta på den inslagna rödgrönrosa vägen om upphävande av olämpliga beslut av de borgerliga och rädda den värdefulla kulturhistoriska miljön i Gubbängen från bygget av det kraftigt avvikande Osthuset.

Parkens vänner