Min lokala hjälte

Folkpartiet öppnar för 28-våningshus

Svar på insändaren ”Olyckliga låsningar om Mörby centrum” den 18 juni:

Oppositionsrådet Bengt Sylvan (FP) kritiserar den politiska majoriteten för att ”det har gått stå i upprustningen av Mörby centrum”.

Vad Bengt Sylvan inte nämner är att han själv har haft full insyn i arbetet och möjlighet att redan på ett tidigt stadium föra fram sina och Folkpartiets synpunkter. Bengt har nämligen ingått i den politiska styrgrupp som kommunstyrelsen utsåg förra året för att arbeta vidare med projektet. ­Styrgruppen har bestått av kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordföranden i tekniska nämnden och byggnadsnämnden. För att ge alla partier insyn i processen adjungerades en representant för Miljöpartiet.

Jag och majoriteten har dragit slutsatsen att Danderydsborna inte önskar ett höghus om upp till 28 våningar på OK/Q8-tomten, som det gamla förslaget innebar. Bengt Sylvan och Folkpartiet gör uppenbarligen en annan analys eftersom de driver att våningshöjden inte ska fastslås nu, vilket i praktiken innebär att Folkpartiet åter öppnar för att huset kan bli 28 våningar.

Jag håller med Bengt Sylvan om att Danderydsborna fått vänta länge nog på ett uppfräschat Mörby centrum. Jag hoppas att vi efter sommaren ska kunna föra processen i mål. Och det utan ett 28-våningshus på OK/Q8-tomten.

Olle Reichenberg (M), ­ordförande kommunstyrelsen