Folkpartiet sviker oss som bor i Hagalund

Jag har varit verksam inom Föreningen för ett levande Hagalund, en paraplyorganisation för ett 20-tal föreningar. I Hagalund råder en missnöjesstämning utifrån att stadsdelen är en av de mest eftersatta i Solna. Enorma byggnationer har stängt in invånarna med en utgångsväg i Haga Norra.

Först drog man in buss 513 men efter protester vänder den nu sedan en tid vid kyrkan tillbaks till Solna centrum. Det är enda alternativet för barnvagnsföräldrar och rollatorer. Bussen är kort och går inte ofta så det är inte många som kan åka ner.

Den enda möjligheten till kontakt med omvärlden är trappan till bussarna och Solna station. Den är gammal och i behov av ombyggnation. På vintertid är den inte sandad. Många har ramlatoch skadat sig. Barnvagnar och rollatorer gör sig icke besvär

I Hagalund drev vi en namninsamling i föreningen och alla i styrelsen som representerade alla partier i fullmäktige stod bakom. Jag och ytterligare ett par representanter visade Anders Ekegren (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, runt i området och gav enkla billiga förslag till ombyggnationer. Det var ett år sedan och ännu har inget hänt. Vi får infoblad i brevlådorna om hur fint allt ska bli i Arena­staden men inget om Hagalunds upprustning och förändringar.

Efter branden i Hagalunds centrum har inget hänt. Ungdomarna hänger omkring i stadsdelen. Droger är ett problem i allt yngre åldrar. Jag lämnade Folkpartiet på grund av att den så kallade socialliberala politiken helt försvunnit. De små människorna mister sociala behov. Kräv att det parti du röstar på står bakom ny trappa och en ungdomsgård i Hagalund. Stora fina lokaler står lediga som kommunägda Signalisten äger.

Det är politisk vilja och opinionsarbete som krävs. Bakom ny trappa står Centern plus den rödgröna oppositionen.

Ludde Lindström

Insändarskribenten är besviken på vad stadsbyggnadsnämnden och Folkpartiet gjort för Hagalund.arkivbild

Vi får infoblad i brevlådorna om hur fint allt ska bli i Arena­staden men inget om Hagalunds upprustning och förändringar.