För ett vackrare Jakobsberg

Jag har en idé om att försköna Jakobsberg station, förutsatt att östra nedgången till stationen ska förbli i sak den samma och det fula akvariumlika ljusintaget till gångtunneln ska vara kvar.

Jag föreslår att man ersätter det med en spetsig pyramidform på vilken damm och smuts bättre spolas bort av regn. Det skulle inte samlas en massa skräp, inte gå att klättra upp ovanpå och kanske rasa igenom som i dag. Om man är rädd att någon ska slå sönder rutorna kan det göras i spröjsad stil med många rutor. Då blir det svårare att slå sönder och billigare att reparera. Dessutom kan man ljussätta den på ett kreativt sätt under det mörka halvåret. Det är synd att lägga ner så mycket jobb på stationsområdet bara för att sedan lämna något så fult och ogenomtänkt. Jag har därför skickat in ett medborgarförslag till diverse politiker och tjänstemän i Järfälla kommun.

Peter Wiberg