Min lokala hjälte

För vem bygger M framtidens välfärd?

Jag läser i tidningen att den borgerliga Alliansen påstår att de bygger för framtidens välfärd. Den utbyggnadstakt som vi har i dag i Österåker är inte vad medborgarna önskar sig.

Ni skriver också ” Förutom ett naturskönt läge etcetera” och ”det är en självklar förutsättning för att locka människor att flytta till Österåkers kommun”. Av vilken anledning ska kommunen driva upp utbyggnadstakten?

Medborgarnas skatter bör i första hand användas till att förbättra samhället och inte till att bygga för en snabb expansion av kommunen. Skatterna bör i stället satsas på att lösa trafikproblemen, ge skolbarnen tillgång till moderna datorer och bygga hyresrätter. Alltför lätt glömmer politikerna vem de företräder och vem som betalar deras arvoden.