Föraktfull inställning till lärare och bildning

Insändarskribenten anser att läraryrket har för låg status.
Insändarskribenten anser att läraryrket har för låg status.

Den svenska skolans katastrofala förfall fortsätter. Kritiken mot inte minst utbildningsministern har varit stark efter nya rapporter om svenska elevers och studenters sjunkande kunskaper, om flykt från läraryrket och undermålig arbetsmiljö för elever och lärare.

I reportage om skolan kan man få skrämmande inblickar om kaos och anarki i svenska klassrum. Vad vi bevittnar är en hotande upplösning av lärarrollens funktion och mening och möjligen ett nära sammanbrott av hela skolsystemet. Att utbildningsministern inte har haft en ”quick fix” på problemen är inte så konstigt. Det handlar nämligen inte bara om resursers vara eller inte vara, hur mycket resurser som satts in på den ena eller andra skolan.

Det finns ingen ”quick fix” för den destruktiva inställning mot lärare, kunskap och bildning som sedan cirka fyrtio år har haft högsta ideologiska prioritet. En sådan mental inställning försvinner inte i brådrasket. Den mest brännande frågan är varför läraryrket, kunskap och bildning har hög status i Finland men inte i Sverige?

Kunde alla politiska partier oavsett blocktillhörighet och kommunnivå svara på den frågan vore ett första steg taget mot en förbättring. Tyvärr har förfallet gått så långt att det är ovisst om landet (och kommunerna) kan göra något åt saken. Att läsa om hur den svenska lärarkåren kränks, förnedras och förhånas i sin yrkesutövning är direkt förfärande.

Det finns människor som vill göra invandrare till syndabock för detta. De glömmer att det inte är svårt att hitta länder med hög andel invandrare, där läraryrket, kunskap och bildning inte har samma slasktrattstatus som i Sverige.

Den ideologiska inställningen med bildningsförakt och föraktet mot läraryrket är av äldre datum än då Sverige började ta emot invandrare i stor utsträckning från 80-talet och framåt. Har man synen på bildning och lärare som något som katten släpat in kommer detta land förr eller senare styra mot sin säkra undergång i globaliseringen.

Mycket orolig samhällsmedborgare

Vad vi bevittnar är en hotande upplösning av lärarrollens funktion och mening.