Föräldrar, sluta bjuda era barn på alkohol

Drickandet, rökandet och knarkandet ökar i välbärgade Danderyd, samtidigt som hälsotrenden spirar bland unga på andra håll i Stockholm, enligt färska siffror från länsstyrelsen (Stockholmsenkäten 2014).

Vi vet att tomma hus och tillgång till alkohol inbjuder till detta. Vi misstänker även att det i Danderyd finns en tillåtande attityd hos många tonårsföräldrar och en utbredd tro på att man genom att bjuda sina omyndiga barn på alkohol lär dem att dricka förnuftigt. Vi vet också att så inte är fallet.

I stället visar studier från bland annat Folkhälsomyndigheten att en mer ”tillåtande” attityd kan bidra till ett ökat och mer riskfyllt drickande hos unga, på både kort och lång sikt.

Samma studie visar att var tredje vuxen vid något tillfälle har bjudit sitt barn på alkohol.

Vi vet även att det är svårt att vara tonårsförälder. Att alltid vara den som säger nej. Att bjuda kan bli ett sätt att skapa kontakt genom en annars stängd dörr.

Vi ser tydligt i våra enkäter att unga längtar efter vuxennärvaro, någon som lyssnar aktivt och har tid att vara en positiv förebild. Därför tror vi på Mentor stenhårt på vuxna som lägger sig i.

Här är fem tips på hur du som är Danderydsförälder kan göra det:

Bjud inte på alkohol hemma.

Köp inte ut alkohol.

Inventera spritförrådet, eller ta bort det helt.

Lämna inte bostaden tom över helgen.

Erbjud alternativ till festande.

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar i åldern 13–17 år.

Karin Jordås, Generalsekreterare Mentor Sverige

Ungas supande ökar i Danderyd till skillnad från övriga länet. Skribenten varnar för en tillåtande attityd till sprit från föräldrar.arkivfoto

Studier från bland annat Folkhälsomyndigheten visar att en mer tillåtande attityd kan bidra till ett ökat och mer riskfyllt drickande hos unga.