ANNONS

Föräldrarna vet vad som är bäst för barnen

ANNONS

Ann-Christin Svensson (M) har inga planer på att ändra 20-timmarsregeln trots önskemål från oss föräldrar. En av anledningarna är att hon anser att 20 timmar är bäst för barnen. Man kan fråga sig vem som har bäst förutsättningar att bedöma vad som är bäst för barnen – politikerna eller vi föräldrar?

Oavsett vad man tycker om den saken, blir jag förvånad över den dystra bild av förskolan som Ann-Christin Svensson förmedlar – varför skulle det vara dåligt för barnen att vistas mer än 20 timmar i förskolan? Om förskolan är av god kvalitet kan det knappast vara ett problem.

Jag tycker inte att små barn ska gå långa dagar i förskolan, tvärtom. Däremot är jag övertygad om att en förskola av god kvalitet har positiva effekter för barns sociala utveckling och lärande. Förskolan är numera en egen skolform med ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Våra grannkommuner har följt med utvecklingen och tillåter 30 respektive 25 timmar per vecka i förskolan för barn vilkas föräldrar är föräldralediga med småsyskon. På så sätt får även dessa barn delta i den skolförberedande verksamheten varje dag.

En av Ann-Christin Svenssons allianskollegor, kommunalrådet Anders Ekegren (FP) i Solna, tar på sin blogg upp frågan om förskola för barn vilkas föräldrar är föräldralediga: ”Det är viktigt att även dessa barn har en möjlighet att ta del av den kvalitativa och meningsfulla verksamhet som förskolan utgör. Särskilt viktigt är det naturligtvis för de barn som en gång redan börjat i förskolan, att de får fortsätta att gå där, där de har lärt känna både kamrater och lärare. Det finns all anledning att peka på förskolans förtjänster.”

Jag skulle önska att Tyresö kommun hade en lika positiv syn på förskolan och dess effekter på barns lärande. Tyresö kommuns förlegade syn på förskolan och barns behov går stick i stäv med våra grannkommuner och vad vi föräldrar efterfrågar.