Förarlösa bussar till Lidingö centrum

Lidingö centrum ska byggas ut, men när Lidingöbanan öppnas kommer den inte att gå via centrum. Detta förblir en felande länk. Det fattas även en infarts­parkering på Lidingösidan.

En förarlös skyttelbuss som knyter ihop Lidingöbanan och södra Lidingö med Lidingö centrum kan passa till samtliga Lidingöbanans ankomster till den aktuella hållplatsen och ta bort väntetiderna. Skytteln bör gå i en slinga runt nya Lidingö centrum.

CityMobil2-projektet med förarlösa skyttelbussar finns sedan över tio år i Holland, och det prövas nu i La Rochelle i Frankrike – så tekniken är relativt väl beprövad. Bussarna framförs på vanliga gator i blandad trafik med full säkerhet. CityMobil2 är ett EU-projekt med syfte att sprida kunskap om innovativa busskyttlar. Jag är övertygad om att detta är värt att studera närmare för Lidingös del, men även för andra kommuner i Stockholms län.

Kombinera en infartsparkering vid Bodals gärde med en förarlös skyttelbuss. Norr om Bodals hållplats bör en markförlagd infarts­parkering också utredas. Med en sådan kan skyttelbussen både betjäna Lidingöbanans resenärer och även fungera som skyttel för bilister som önskar ta sig till och från Lidingö centrum.

Denna parkering skulle också kunna tjänstgöra som en ”remote” parkering och avlasta en del av centrumparkeringen och även minska kostnaderna för den underjordiska centrumparkeringen, som då kan göras mindre. En automatbusskyttel mellan en sådan markförlagd infartsparkering, vid Bodals hållplats och centrum skulle lösa många problem.

De förarlösa bussarna i Rivium Business Park i nederländska Rotterdam är batteridrivna minibussar med 20 platser, 2,5 minuters turtäthet i högtrafiktid och tar 2 500 passagerare per dag. Under lågtrafik är den anropsstyrd.

Lidingö bör blir medlem i EU-projektet CityMobil2:s referensgrupp!

Göran Tegnér (FP), ledamot i tekniska nämnden