Förbättra säkerheten på Skogsängsvägen

Läste ”Tipps” insändare den 16 juli och kan bara konstatera att han/hon har helt rätt.

Det är katastrofalt att kommunen inte gjort nåt åt säkerheten på Skogsängsvägen.

Cyklisterna använder trottoaren som cykelbana vilket är helt galet. Vet inte hur många gånger som man varit nära att köra på en cyklist när man ska köra ut från sin infart.

Tyvärr verkar inte bilisterna ha uppmärksammat att hastigheten är 40 på Skogsängsvägen, och det är ju inte så konstigt när skyltarna sitter där de gör. Det är helt oacceptabelt att sportbilarna som kör över hundra blås tillåts att göra det. Nu måste politikerna ta sitt ansvar och göra något åt detta problem. Vi vill kunna skicka våra barn till skolan utan att vara oroliga över att de ska bli påkörda av en cyklist på gångbanan eller av de fartdårar som inte verkar ha någon som helt empati för sina medtrafikanter.

Hoppas att kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) tar detta på allvar, då kanske Tyresö kommun så småningom blir en god förebild som cykelkommun.

Less på fartdårar