ANNONS

Gissar att Förbifart Tullinge blir klar 2060

Huddingevägen i Tullinge
Det kommer att dröja med en förbifart menar skribenten.
Insändarskribenten "pessimist" tänker att Förbifart Tullinge dröjer i många, många år.
ANNONS

”Nya Haningeleden mellan Vårby och Nynäsvägen började man planera för 1968. I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet tvångsinlöste man villorna längs berget där Huddinge har sin sandficka i Flemingsbergsdalen och mot Huddinge, för där skulle man bygga en rondell för att koppla ihop Huddingevägen med nya  Haningeleden. Enligt Trafikverket tror man att nya Haningeleden blir klar ungefär samtidigt som Förbifart Stockholm, 2030. Då har man ”bara” hållt på i 62 år.

När började man planera för Förbifart Tullinge? Troligen början av 2000 eller tidigare. Nu påstår man att förbifarten ska starta 2020. Förra gången man med säkerhet skulle starta bygget var 2012.

Om man är lika snabb med Förbifart Tullinge som med Haningeleden borde man vara klar i mitten av 2060!

2020? Fan trot.”

PESSIMIST