Förbifartentänket är galet omodernt

Svar på Bo Sundins (M) insändare ”Förbifarten är viktig för hela Sveriges utveckling” den 10 februari.

Bo Sundins argument tillhör forntiden och visar att projektet är galet i ett modernt samhälle. Bara för att andra städer var dumma och byggde ringleder är inte det skäl att vi ska göra samma misstag.

Han nämner inte att Förbifarten är både underfinansierat och underdimensionerat, innan det ens är byggt. Om biltrafiken ska öka i den takt ja-sägarna säger kommer bilisterna att sitta i långa köer under jord. Trafikverket själva erkänner det men som en del politiker inte vill höra.

Påståendet att regeringens stopp av bygget har kostat skattebetalarna 250 miljoner kronor haltar rejält. Det pågår nämligen miljöprövningar som alltid ska göras innan byggstart. Dom i första instans kom 17 december, det vill säga samtidigt som frysningen hävdes. Denna summa ska i så fall läggas på de 27,6 miljarder som det påstås att det kostar att bygga Förbifarten. Snabbt stiger kostnaderna.

En sak är sant. Projekt av detta slag har alltid en betydande högre slutnota än man sa vid beslutstillfället. Räkna med en saftig nota i detta fall – både ekonomisk och i lidande. Bygget som ska gå där miljoner människor bor och som kraftigt påverkar boendemiljön. Även våra så värdefulla naturreservat med unik flora och fauna kommer att påverkas kraftigt om bygget blir av.

Sundin nämner inte heller att hans partivänner i landstinget tackat nej till statliga pengar för utbyggd kollektivtrafik. Fler spårsatsningar skjuts på obestämd framtid. Om Stockholm ska växa måste vi ha miljövänlig kollektivtrafik som kan användas av alla oavsett ålder och funktionshinder. I städerna ska det satsas på kollektivtrafik. Trafikverkets budget för vägar ska användas i glesbygden så de har vägar att åka på.

Förbifarten kommer att förstöra vårt vackra Järva. När ska politiker hos främst moderater och socialdemokrater inse att man ska vara rädd om naturen och framtiden? Vad ska ni säga till era barnbarn om de blir tvungna att ha Förbifarten genom Stockholm och Järva?

Gertrud Brorsson (MP)

Beate Lindberg (MP)