Förbjud bilar på Landsvägen

Vi är två trogna kollektivtrafikresenärer som arbetar i Sundbyberg och bor i Stockholms stad.

Sedan tvärbanan öppnades får spårvagnen och bussarna dela på utrymmet på Landsvägen förbi järnvägsstationen med bilar med ofta en person i varje bil. Det leder till helt orimliga köer på morgon och kväll. Inte sällan tar det 15 minuter på eftermiddagen för bussen eller tvärbanan från järnvägsstationen till trafikljuset vid Bällsta bro.

Vårt förslag: förbjud all privatbilism på den del av Landsvägen där tvärbanan kör. Det är en åtgärd med stor lönsamhet med tanke på mängden resenärer som åker kollektivt. Fler kommer dessutom åka kollektivt om tvärbanans och busssarnas framkomlighet förbättras.

Prioritera kollektivtrafiken