ANNONS

Förbud gör mer skada

ANNONS

Svar på insändaren ”Cannabis ingen lätt drog” den 4 mars:

Sonia Lunnergård försöker ge sken av att det råder konsensus i forskningen kring skadeverkningar av cannabis vilket är en helt felaktig bild av läget. Detta kan vem som helst inse genom ett par minuters efterforskning. Sonia upprepar också den starkt ifrågasatta idén om cannabis som ”inkörsport” och buntar ihop alla former av droger på ett orimligt sätt. Denna skräckpropaganda biter inte på dagens informationssamhälle, och moralistiska utopier om drogfria samhällen bör förpassas till historiens sophög.

På flera platser i världen liberaliseras politiken, detta eftersom man har insett att dagens restriktiva politik orsakar mer skada än nytta. Nyfikenhet och att söka nya upplevelser ligger i människans natur och det är inget som kommer ändras oavsett hur många människoliv som än offras på detta ideologiska altare. Det är dags att tänka om.

Gustav Eklund

ANNONS