Förbud mot vinst hotar friheten

Inga aktörer med vinstsyfte ska få driva skolor om Miljöpartiet får bestämma. Det står klart efter partiets nyligen avslutade kongress. Därmed lägger man sig närmare Vänsterpartiet som redan tidigare velat ha förbud mot vinster i skolan. Oppositionskollegan Socialdemokraterna vill ha ett kommunalt veto mot friskoleetableringar.

Detta slår hårt inte bara mot skolföretagen utan mot valfriheten, mångfalden, kvaliteten och synen på barnet i centrum. Det lägger en våt filt över nyetableringar. I Österåker går cirka 1 600 elever i fristående skolor och 900 barn i fristående förskolor. En frihet som kraftigt kommer beskäras om de rödgröna partierna får bestämma.

65 procent av svenskarna vill att föräldrar ska ha rätt att välja skola till sina barn, enligt en undersökning från Demoskop, beställd av Friskolornas riksförbund.

Att förbjuda möjligheten att gå med vinst smular sönder detta. Verksamheter som inte långsiktigt går med vinst överlever inte. Vinstdrivande verksamheter i konkurrens skapar innovation och tillväxt. Ju fler konkurrerande aktörer på en marknad, desto fler karriärvägar.

Moderaterna och Alliansen värnar mångfald och möjligheten att välja bland livskraftiga skolor.

Michaela Fletcher Sjöman (M) kommunstyrelsens ordförande

i Österåker