ANNONS

Fördelarna med en biltunnel är många!

ANNONS

svar på artikeln ”Dyr miss att inte bygga en tunnel den 4 februari.

Frågan om tunnelförläggning av E18 genom centrala delar av Danderyd har den senaste tiden diskuterats.

Anita Enflo nämner i sin insändare en rad argument för en tunnelförläggning. Argumenten är dock ännu fler.

Genom att frigöra den yta mellan Danderyds sjukhus och ungefär mitt för Enebyängen, frigörs nära 18 hektar byggbar mark.Mark som kan användas för såväl bostäder som för kommersiella byggnader.

Till detta kommer de så viktiga miljöeffekterna. Stora delar av centrala Danderyd störs i dag allvarligt av trafikbuller. Kommunen är också delad i två av varandra helt skilda delar vilket försvårar kommunikationen mellan de olika delarna.

Inget annat markområde så nära Stockholm har så bra förutsättningar.

Ofta hör vi hur kollektivtrafiken inte fungerar eller inte är utbyggd i tillräcklig utsträckning. Jämför Täby, Nacka samt de nordvästra förorterna. I Danderyd däremot är förutsättningarna unikt bra. Med tunnelbana i ”källaren”, Roslagsbanan runt hörnet och en mängd busslinjer som går rakt genom området. En tunnelförläggning av E18, skulle på ett positivt sätt, omdana centrala Danderyd på ett oerhört positivt sätt. Låt oss därför främja denna utveckling. Johan von Garrelts

Till detta kommer de så viktiga miljöeffekterna. Stora delar av centrala Danderyd störs i dag allvarligt av trafikbuller.

ANNONS
ANNONS