ANNONS

Föreningslivet måste främjas – inte motarbetas

sara-rasmus-2019-ratt-bakgrund
Oppositionsråden Rasmus Lenfors (S) och Sara Heelge Vikmång (S).
Tillsynstaxan för icke-kommersiella föreningar bör skattefinansieras. Det anser Socialdemokraterna i Huddinge.
De lokala föreningarna måste stöttas, skriver de i debattartikeln.
ANNONS

Ett starkt föreningsliv är en förutsättning för ett levande och demokratiskt samhälle.

En av föreningslivets och civilsamhällets stora utmaningar såväl i Sverige som i Huddinge är tillgången till lokaler, inte minst i Stockholmsområdet där lokaler ofta är dyra. De föreningar som idag har lokaler i Huddinge kommun måste därför stöttas och de som saknar lokaler behöver hjälp med att få tillgång till det.

Enligt svensk lag måste kommunen genomföra tillsyn av lokaler där många personer befinner sig för att bland annat se till att lokalerna är ofarliga och lever upp till miljöbalken. Idag får de föreningar som hyr lokaler avsedda för många personer, så kallade samlingslokaler, betala för sin tillsyn.

”Tillsynstaxan bör skattefinansieras”

Många föreningar som bedriver viktig verksamhet har det redan svårt ekonomiskt och har genom miljötillsynstaxan fått det än svårare, om inte omöjligt, att bedriva verksamhet för Huddingebor till en rimlig kostnad och samtidigt ha råd med en lokal. Det här gäller bland annat våra pensionärsföreningar. Något vi har framfört i kommunfullmäktige och i samtal med andra partier – i syfte att försöka hitta en lösning där den ekonomiska bördan för föreningarna skulle kunna lättas.

Tyvärr har samtalen inte resulterat i en lösning och vi föreslår därför på kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ska utreda och ge förslag på hur icke-kommersiella verksamheter så som föreningslivet kan få sin tillsynstaxa skattefinansierad. Något som den moderatledda kommunledningen hittills har sagt nej till, men som vi hoppas få kommunfullmäktiges stöd för.

Huddinge har en lång tradition av ett starkt lokalt föreningsliv. Genom föreningarna sprids samhörighet, kultur och demokratiska värderingar samtidigt som det skapar ett mervärde för oss Huddingebor. För oss socialdemokrater är förenklandet av vardagen för eldsjälarna som driver föreningslivet prioriterat.

Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd

ANNONS