Företag de nya bidragstagarna

Det blir i dag bara fler och fler som är sysselsatta inom det som regeringen kallar sysselsättningsfasen. Detta kostar staten 5 000 kronor per månad och person. I dag är det över 30 000 personer som är inne i denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd.

Många av dessa individer är akademiker och människor med lång arbetslivserfarenhet. Vi har sett hur företag nu växer fram genom denna nya arbetskraft, och enbart lever på bidrag av staten. Detta sam­tidigt som staten drar undan benen på människor som skulle kunna starta eget företag.

Det här gör att de nya bidragstagarna är företag, i stället för individer. Är det mer okej?