Företag tyngs av skatter

När Entreprenörskapskommittén tillsattes våren 2014 var det med ett brett uppdrag att se över det svenska företagsklimatet, inklusive skatter och sociala avgifter.

Det hänger ihop naturligt och har stor betydelse för förutsättningarna att starta och driva företag. Det går inte att blunda för att Sverige fortfarande har klart högre skattetryck än genomsnittet bland OECD-länderna.

Nu meddelar regeringen att en ny utredning tillsätts med fokus på innovation, men med betydligt tunnare uppdrag. Skatter och avgifter, som påverkar företagande, ska inte längre utredas.

Det känns märkligt att regeringen väljer att ta bort skatter och avgifter från utredningen då Världsbanken och OECD har påpekat att skattetrycket är ett problemområde.

I Sverige startas nya företag men vi måste även bli bättre på att se till att de vill stanna och utvecklas inom landet.

Erik Andersson (M), riksdagsledamot, Stockholms län