Förfall på Arbottna är bara fantasier

SVar på insändaren ”Känsligt naturområde grävdes bort på Muskö” den 17 februari

Den orolige skärgårdsbon Lars Andersson skriver i Mitt i Haninge den 17 februari att inget händer på Arbottna herrgård. Byggnaderna förfaller och markerna växer igen. Lars fantiserar här.

Om han hade varit och tittat på herrgårdsbyggnadens södra långsida skulle han sett att den putsade fasaden lagats runt dörrar och fönster där den ansluter till stenterassen. Många års misskötsel av förra ägaren hade resulterat i omfattande frostsprängningar av tegelväggen med risk för allvarliga sättningsskador. Ett ganska stort arbete skulle jag vilja påstå och inget man missar om man får för sej att gå ett varv runt huset.

Kanske du som jag behöver glasögon Lars men det är naturligt när man blir äldre. Smedjan vid herrgården har fått sin skorsten ommurad då ett par smeder startat verksamhet där. Jag utförde själv samtliga murarbeten åt Drömgården under sommaren förra året och du kan kontakta mej Lars om du vill veta mer om det. Jag är också skärgårdsbo som du och bor på Muskö. Den som besökt det så kallade Natura 2000-området på Arbottna hade fått se att gamla trasiga ståltrådsstängsel avlägsnats och ett nytt elstängsel uppförts så att boskapen som betar där kan göra det utan att förirra sej bort i skogen.

Det verkar tråkigt nog lättare att rikta anklagelser om vanvård mot ägarna genom att skriva insändare än att ringa upp dem och fråga hur det står till. Är det bara grodorna och fåglarna du värnar om Lars eller är det ägarna du vill åt? Jag kan också tycka att det drar ut på tiden men jag antar att ägarna som alla andra företagare har en ekonomisk verklighet att förhålla sej till. Hur den ser ut har jag ingen aning om.

Stefan Westlund