ANNONS

Förhindra att barn far illa i framtiden

ANNONS

Anmälningarna om barn som riskerar att fara illa ökar varje år i Stockholm, och ökningen är större än vad som motsvaras av befolkningsökningen. Samtidigt har Alliansen skurit ner på socialtjänstens resurser med 10–15 procent sedan den tillträdde i slutet av 2006.

Situationen inom socialtjänsten i Stockholm är mycket ansträngd, även på Kungsholmen.

Socialtjänsten ska tillgodose barns behov av både stöd och skydd, men utredningarna inriktas alltmer på barns akuta behov av skydd medan övrigt stöd inte hinns med. Barn med mer diffusa problem, som inte får sina grundläggande psykiska eller fysiska behov tillgodosedda, uppmärksammas ofta inte.

Miljöpartiet anser det nödvändigt med en upprustning av socialtjänsten, i synnerhet behövs en kraftig förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården. Men staden behöver också inrätta en social investeringsfond, som gör det lättare att satsa långsiktigt.

Lärare, förskolelärare och socialsekreterare vet ofta vad som skulle behöva göras för att vända en negativ utveckling. Med en social investeringsfond kan de få hjälp att leda sina idéer i bevis.

När det gäller förebyggande arbete finns sällan tillräckligt med medel. Trots att det ofta tidigt, redan i förskoleåldern, går att se vilka barn det riskerar att gå snett för senare i livet, sätts sällan tillräckliga insatser in förrän det har gått väldigt långt utför och då blir kostnaderna mångfalt större. Lyckas vi bespara ett enda barn en placering på ett HVB-hem genom tidiga insatser så betalar det sig flerfalt förutom de mänskliga vinsterna, som givetvis är de viktigaste.

Miljöpartiet anser att Stockholms stad ska avsätta 200 miljoner kronor till en social investeringsfond. Lyckas vi med tidiga insatser förhindra att en enda person slås ut socialt, med missbruk, kriminalitet eller psykisk problematik, är mycket vunnet framförallt för den enskilde men också för hela samhället.

Stefan Nilsson (MP), gruppledare, Stockholms stad

ANNONS
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Kungsholmen direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.