Min lokala hjälte

Förläng t-banan från Hagsätra till Älvsjö

Alla upplever vi hur trängseln ökar i kollektivtrafiken. Inte så konstigt eftersom Stockholm varje dag växer i snitt med 96 personer. I rusningstid går det knappt att komma på eller av en t-banevagn och under morgontimmarna står ofta rader av pendeltåg på kö in mot Centralen.

Flera utbyggnader av t-banan kommer att ske. I samband med att blå linje förlängs och står färdig till Nacka 2030 planeras också en avgrening söderut samt en förlängning av t-banan norrut. Förslaget är att binda ihop Kungsträdgården med Gullmarsplan och där ansluta till grön linje mot Hagsätra, som då blir en blå linje. Vänsterpartiet har länge verkat för att blå linje ska förlängas från Akalla/ Hjulsta till Barkarby, vilket nu kommer att bli verklighet. Troligtvis kan den bli färdigbyggd långt tidigare än Nackalinjen.

Men lika viktigt är att bevilja vår motion om en förlängning av t-banan från Hagsätra till pendeltågsstationen i Älvsjö. Vi skulle om bara några år kunna få denna linje. I framtiden möjliggör detta också en resa från Älvsjö till bland annat Nacka då resterande sträcka blivit byggd och omvandlingen av denna gröna linje i framtiden blivit en blå linje.

Avståndet fågelvägen mellan Hagsätra och Älvsjö är drygt 1 800 meter och sträckningen är redan reserverad för spårutbyggnad. Att förbinda Hagsätra och Älvsjö skulle snabbt ge flera positiva effekter för oss resenärer som idag trängs i kollektivtrafiken, främst genom att ytterligare ett byte finns mellan t-bana och pendeltåg. Många slipper då också omvägen genom centrala Stockholm. Samtidigt avlastas stambanan från viss pendeltågstrafik i avvaktan på Citytunneln, som efter 2017 kommer att öppna för betydligt tätare pendeltågstrafik.

Gör livet för oss resenärer drägligare och satsa på en utbyggd tunnelbana nu!

Gunilla Roxby Cromvall (V) gruppledare Stockholms

läns landsting

En sträckning mellan Hagsätra och Älvsjö skulle få flera positiva effekter för hårt prövade pendlare, menar skribenten.arkivbild

Många slipper då också omvägen genom centrala Stockholm.