Förlegat ha skolavslutning i kyrka

svar på ”Jag vill slippa höra rektor ’predika’” den 9 juni:

Signaturen ”Ida” skriver att hon vill ”värna våra traditioner” när det gäller skolavslutningar, då i kyrkan.

Vilka traditioner? Jag vet inte vilken skola hon gått i, men under de sammanlagt tolv år jag gick vanlig skola och gymnasium hade vi inte avslutning en enda gång i någon kyrka. Skolavslutning har man naturligtvis i skolans lokaler, samlingssal eller aula.

Varför ska man i en sekulariserad skola vända sig till en kyrka vid dessa tillfällen, det finns väl ingen anledning alls?

Nej, bort med det kyrkliga inslaget i skolavslutningen, det är helt förlegat.

Gammal skolfux