Förödande för Brf Mysslingens grönområden

Årstafältet.
Årstafältet.
Läsaren Bo Hellgren tycker att byggandet vid Årstafältet sker på bekostnad av naturen. Det skriver han i en insändare där han tar upp hur han anser att politiker bör stå till svars.

Det är dags att ställa ansvariga politiker i Stockholms stad till svars för raserandet av landskapsparken Årstafältet, när det nu också visar sig innebära att närliggande Brf Mysslingens grön­områden förstörs.

År 2000 beslöt en tvär­politiskt enig politisk majoritet i stadshuset att Årstafältet skulle bevaras som en landskapspark fredad från exploatering. Men Söderleden hann inte mer än öppna och den avgasstinkande och bullriga motorvägen Årsta­länken stänga, förrän det först fattades beslut om att bygga på före detta länken och året efter en internationell arkitekttävling om att bygga på hela fältet utlystes, i svek mot landskapsparksbeslutet 2000.

Ett så kallat  samråds­förfarande utlystes för att befolkning skulle få uttala sig. Under de tio år som samrådet pågick beaktades inga som helst synpunkter från befolkningen. Dessutom kringgicks länsstyrelsens varning att markförhållanden på Årsta­fältet är helt olämpligt för bostadsbyggande.

Vad som heller inte någon politiskt ansvarig sa någonting om var att exploateringen av landskapsparken Årstafältet också skulle komma att innebära att Brf Myslingens grönområden skulle raseras. Något som tydligtvis heller inte de som var positiva och/eller förhöll sig passiva till exploateringen av Årstafältet för bostadsbyggande hade räknat med.

Så sent som vid årsmötet i december 2018 ställde sig Bosse Bergnehr upp och uttryckte sin tillfredställelse över att våldtäkten på landskapsparken Årstafältet äntligen kommit i gång och fick applåder för detta. Vilket han också uttryckte i ett inlägg i polemik med mig den 5 februari. Undrar just hur pass nöjda han och andra exploateringsförespråkare är nu när Brf Mysslingens grönområden förstörs?   

Bo Hellgren