Församlingsgård viktig fråga i Bro

Den 15 september är det val till kyrkofullmäktige i Bro församling. Folkkyrkan är en av två nomineringsgrupper att rösta på.

Valet handlar mycket om den nya församlingsgård som församlingen planerat bygga i många år. Det finns ett stort behov av nya ändamålsenliga lokaler för kyrkans olika verksamheter. Folkkyrkan vill att församlingens verksamheter och församlingsgården ska bli ett synligt och uppskattat inslag i ”stadsbilden” i Bro, lätt tillgängligt också för dem som har svårt att ta sig fram på egen hand.

Om vi vinner valet (vi har varit i minoritet under de två senaste mandatperioderna) kommer församlingen att få en handlingskraftig ledning som är beredd att ro församlingsgårdsprojektet i land, som vill ta ansvar för att kyrkans många livaktiga verksamheter blir mer synliga och tillgängliga i Bro samhälle, bland annat genom nya lokaler i en församlingsgård som alla Brobor ska se var den ligger och nyfiket önska att titta in i.

Detta bör du också veta när du ska välja:

Om den nya församlingsgården skulle byggas på Prästvägen 6, som Hembygdens kyrka vill, och där kyrkcentrum ligger i dag, kommer p-platser för ett femtiotal bilar att ta upp en stor del av tomten. Biltrafiken på Prästvägen skulle öka avsevärt. Den av många uppskattade trädgårdsmiljön kommer inte att kunna bestå orörd.

Bro kyrka ska inte stängas eller rivas som någon befarade. Våra fyra medeltida kyrkor är en unik kulturskatt och lyder under kulturminneslagen

Vi söker nu ditt stöd i valet. Lägg din röst på Folkkyrkan. Rösträtt har alla som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 16 år senast den 15 september. Det skilde bara några tiotal röster 2009. Din röst gör skillnad. Dags för förändring!

PerÅke Ljungqvist ­Gruppledare för Folkkyrkan i Bro församling