ANNONS

L-förslag: 19 lärarassistenter till Vaxholm

Michael Baumgarten (L)
Michael Baumgarten (L) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Vaxholm
Fler lärarassistenter avlastar lärarna och lindrar lärarbristen. Det skriver Michael Baumgarten, gruppledare för liberalerna i Vaxholm i en insändare. Nyligen har hans parti föreslagit en satsning på tre miljarder för att anställa fler lärarassistenter i hela landet.
ANNONS

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Därför har lärarna Sveriges viktigaste yrke. Men i dag får inte lärarna de förutsättningar som krävs för att lyckas fullt ut i sitt arbete.

Många lärare upplever att annat än undervisningen stjäl deras tid, t ex att vara matvakt, städa efter lektioner, pappersarbete och föräldrakontakter. Utbildade lärare måsta istället avlastas för att få tid att kunna förbereda och ägna sig åt sin huvudsyssla: att undervisa.

Liberalerna föreslår därför en satsning på 18 000 nya lärarassistenter i Sveriges skolor.

Satsningen innebär 19 lärarassistenter i Vaxholm.

Lärarassistenterna ska kunna ta över olika administrativa arbetsuppgifter från lärarna och fungera som stöd både i klassrum och på skolgården. Arbetsuppgifter kan till exempel vara att vara rastvakt, hålla koll på elever som får kvarsittning eller visas ut ur klassrummet, frånvaroregistrering och uppföljning, eller administration kring nationella prov och andra prov.

Med fler lärarassistenter avlastar vi lärarna och lindrar lärarbristen, ökar attraktiviteten i läraryrket och höjer resultaten i skolan när lärarna får mer tid för undervisning.

Låt lärare vara lärare. Då kommer fler barn att lyckas i skolan. Det är därför Liberalerna sätter skolan först.

Michael Baumgarten, gruppledare L

ANNONS