”Här är våra förslag på ett tryggare Haninge”

Rättvisepartiet Socialisterna vill göra Haninge tryggare.
Rättvisepartiet Socialisterna vill göra Haninge tryggare.
Sherihan Hassan och Sadia Islam från Rättvisepartiet Socialisterna vill se flera åtgärder för att göra Haninge tryggare.

Många i Haninge upplever en allt större otrygghet, särskilt kvälls- och nattetid vid det lokala centrumet, på vägen hem från krogen eller pendeln, men även i det egna hemmet.

Rädslan för att bli överfallen, rånad, hamna i en hotfull situation eller utsättas för inbrott är mer påtaglig i många av Haninges kommundelar.

Under sommaren, hösten och vintern 2017–2018 har Rättvisepartiet Socialisterna ordnat flera trygghetsmöten i Jordbro

Under sommaren, hösten och vintern 2017–2018 har Rättvisepartiet Socialisterna ordnat flera trygghetsmöten i Jordbro, ordnat trygghetsinventering och diskuterat utförligt med kultur- och föreningsaktiva, fritidsledare, lärare, skolkuratorer samt boende i Jordbro, Västerhaninge, Handen och Vendelsö kring behovet av trygghetsåtgärder, som:

> Otrygga platser måste byggas om (som Jordbro centrum).

> Mörka platser måste belysas och nedrustade idrottsytor rustas upp och kvällsbelysas.

Kommunen behöver anställa riktiga fältassistenter som finns ute bland unga

> Lokala centrum behöver trygghetsvärdar (särskilt kvällstid).

Sherihan Hassan och Sadia Islam (RS) föreslår flera åtgärder för ett tryggare Haninge

Sherihan Hassan och Sadia Islam (RS) föreslår flera åtgärder för ett tryggare Haninge

> Kommunen behöver anställa riktiga fältassistenter som finns ute bland unga.

>
Socialtjänsten behöver mer resurser för att stödja och ge insatser till föräldrar med barn i riskzonen.

> Fritidsgårdarna behöver modernisera innehållet (bland annat genustänk och tjejaktiviteter) och bli fler för att bli mer åldersspecifika samt vara kvällsöppna sju dagar i veckan.

> Idrotts- och föreningslivet behöver mer stöd för att få till stånd ökad organiseringsgrad bland unga.

Vi slutar aldrig slåss för ett tryggare Haninge

> Skolorna behöver fler resurslärare och elevvårdande personal samt  läxhjälp i skolan,  särskilt viktigt för elever vars föräldrar har otrygga jobb eller är icke akademiker.

Rättvisepartiet Socialisterna kommer att agera för dessa nödvändiga förändringar tillsammans med boende och föreningsaktiva.

I en motion till fullmäktige föreslår vi att Haninge anställer riktiga fältassistenter. Vi slutar aldrig slåss för ett tryggare Haninge.

För Rättvisepartiet Socialisterna:

Sherihan Hassan, Skolkurator, f d fältassistent

Sadia Islam, Behandlingsassistent kvinnojour