ANNONS

Fel siffra i förslaget 
till Vendelsövägen

Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.
Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.
Vendelsövägen ska inte få 1500 bostäder. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl beklagar misstaget i förslaget och förtydligar.

ANNONS

Per-Ove Lindström skriver om det pågående arbetet med planprogrammet för Trollbäckens Centrum (Vendelsövägenstråket). Det är ett arbete där det hållits samråd för en tid sedan. Det ska nu gå vidare till granskning och så småningom antagande.
Det gavs mycket positiv feedback till kommunens tjänstemän under samrådet, inte minst i den pop-up park som fanns vid Alléplan, för att ge så många som möjlighet chans att vara med och tycka till.

En sak som dock inte har blivit rätt är den siffra kring möjligt bostadsbyggande som nämns – det står tyvärr fel på ett ställe i förslaget. Det är inte bra och vi beklagar det. Det planeras inte 1 500 bostäder längs Vendelsövägen. Kommunens översiktsplan innebär att det under de kommande 20 åren är möjligt att bygga 1 500 bostäder i hela Trollbäcken.

ÖP pekar som bekant ut ett stråk och två platser i Trollbäcken för bebyggelse medan alla kommundelens villaområden värnas. 90 procent av Trollbäcken ska ha samma struktur som i dag.Det är endast möjligt att bygga längs Vendelsö­vägenstråket, samt att på sikt ersätta Trollbäckens företagsområde och Gudö företagsområde med bostäder. Det är en ansvarsfull tillväxt.

Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

ANNONS